Informacja o składce

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy członków | Dodaj komentarz

Harmonogram polowań 2020/2021

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Wpisy członków | Dodaj komentarz

Walne Zgromadzenie – 12.09.2020 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Wpisy członków | Dodaj komentarz

Myśliwi z pomocą

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, a przede wszystkim na terenach naszych obwodów łowieckich Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak” w Kańczudze wyszedł z inicjatywą zakupu maseczek ochronnych i przekazania ich części do Placówek Służby Zdrowia i Urzędów Gmin, które to znają potrzeby swoich mieszkańców i przekazały je najbardziej potrzebującym.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy liczne podziękowania. Informujemy również, że maseczki dla myśliwych wykonujących polowania i angażujących się w  prace społeczne i gospodarcze koła są dostępne  u członków zarządu.

Zarząd Koła Łowieckiego „Szarak”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Wpisy członków | Dodaj komentarz

Życzenia Wielkanocne

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy członków | Dodaj komentarz

Przypomnienie

Kańczuga dn. 02.04.2020 r.

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy Kolegom myśliwym, że zgodnie z zapisem Uchwały WZ nr 06/N/2017                      
§ 2 pkt 1. Walne Zgromadzenie Członków Koła „Szarak” w Kańczudze uchwala, że każdy   członek koła jest zobowiązany do odpracowania na rzecz koła 48 godzin, bez względu na to czy  pobiera upoważnienie do polowania indywidualnego i czynnie w  nich uczestniczy czy też nie. Z odpracowania zwolnieni są członkowie Zarządu koła, członkowie honorowi, oraz   członkowie Koła, którzy ukończyli 65 lat.                                                                                                                               
  pkt 2. Dopuszcza się wpłaty pieniężne i darowizny za nieodpracowane dniówki w wysokości 10 zł/1godzina, płatne do kasy koła. Ostateczne rozliczenie dniówek 50% do 31 sierpnia i 50% do 31 grudnia każdego roku. 
Można zaliczyć dokarmianie zwierzyny na podstawie protokołu czynności gospodarczych.                      
§ 7pkt 1. Członek Koła, który nie wywiąże się z obowiązków prac na rzecz koła oraz obowiązków finansowych do 30 dni po upływie terminów określonych w Uchwale pomimo upomnienia może zostać ukarany zgodnie ze statutem PZŁ na zasadach w nim określonych.

Za Zarząd
Sekretarz Koła J. Błaszczyk

                                                                                      

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Wpisy członków | Dodaj komentarz

Bioasekuracja

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy członków | Dodaj komentarz

Polowanie 05.01.2020

Witam Koleżanki i Koledzy !
Sezon polowań zbiorowych, powoli, powoli … zbliża się do końca, pozostało jeszcze dwa tj.Rączyna – Łopuszka Wielka i kończymy na obwodzie 115.
Piątego stycznia polowaliśmy na Zagórzu (obw. 129). Warunki atmosferyczne prawie idealne – ,,biała stopa”, temperatura na minusie, tylko wiatr lekko dokuczał. Dla myśliwego pogoda zawsze jest mniej lub lepiej ale zawsze dobra.
Na zbiórce w Zagórzu melduję się 26 myśliwych, naganka z pieskami i zaczynamy! Pierwszy miot od Medyni – cisza i spokój, drugi miot – Kobyłka, tylko jeden lis – kol. Michał Łuczyk, trzeci okolice ambony nr 7 Zagórze. Dzięki dużej znajomości terenu prowadzących  Stanisława Skóry i Grzegorza Kaszuby oraz doświadczonych podkładaczy – właśnie w tym, ostatnim miocie, pozyskaliśmy 2 dziki. Szczęśliwcy to Adam Bar i Jan Zygmunt, oj strzelał jeszcze i pudłował kol. Piotr Ruszel. Gratulacje dla wyróżnionych.
Zakończenie polowania oczywiście przy ognisku, gorąca zupa, kawa, herbata. Atmosfera polowania idealna, dla nieobecnych zdjęcia.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Wpisy członków | Dodaj komentarz

Polowanie 29.12.2019

Witam całą Brać Łowiecką
Dzień 29.12 2019 to dzień gdzie polowaliśmy na terenie polnym tj Siennów, Krzeczowice, Żurawiczki, Bóbrka Kańczudzka. Teren był typowo polny, ale dzik też mógł się pojawić. Szczególnie liczyliśmy na lisy i bażanty (tak też było, ale niestety mało), w sumie pozyskaliśmy 2 lisy, (kol Jan Zygmunt i kol Adam Bar).
Prowadzący polowanie Władysław Płocica, pomocnik Grzegorz Cielec zorganizowali 3 mioty przy pięknej, zimowej scenerii, w sumie polowało 20 myśliwych, pomagało 8 naganiaczy, na zakończenie odbył się poczęstunek w ciepłym i przytulnym zakątku OSP Siennów. Oranizatorzy polowania stanęli na wysokości zadania. DARZ BÓR.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Wpisy członków | Dodaj komentarz

Polowanie 22.12.2019

Dzień 22.12.2019 w wielu kołach i w naszym również to czas polowań wigilijnych, czas spędzony w gronie kolegów po strzelbie.
My wtedy polowaliśmy w obwodzie 115 tj. Siedleczka – Sietesz, była również możliwość polowania na Lipniku i Chodakówce ale byliśmy ograniczeni czasowo. Zaczęliśmy trochę inaczej jak zwykle, trochę więcej przejazdów ale było warto. Prowadzący polowanie Jacek Majewski i Adam Blok oraz pomocnicy Ryszard Kowal i Wiesław Żyga przeprowadzili dwa(nieco dłuższe) mioty w których pozyskaliśmy 4 dziki, 1 lisa i 1 bażanta-koguta. Grzesiek Kaszuba pozyskał 2 dziki – król polowania, Kuba Niemczak 1 dzik i bażant – vice król. Strzelał, celował, strzelał i nie trafiał kol. Piotrek Dzwierzyński – król pudlarzy. Liska pozyskał Bartek Ryznar. Wyróżnionym zostały wręczone stosowne medale oraz gratulacje. Polowanie wigilijne ma specyficzny charakter, szczególnie cieszy fakt, że swoją obecnością na tym polowaniu zaszczyciło nas prawie 40 polujących myśliwych, a Ci co nie mogli, dojechali na drugą część uroczystości. Po polowaniu mieliśmy tradycyjny opłatek i poczęstunek na którym swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz kapelan naszego Koła Stanisław Śliwa oraz ksiądz Artur Dyrda. Po wspólnej modlitwie, życzeniach, mogliśmy razem pokolędować.  Całość opłatkowego wieczoru upiększała 5 osobowa orkiestra w wykonaniu, między innymi,  członka naszego koła Stanisława Skóry i Jakuba Skóry – stażysty.  Wielkie dzięki podkładaczom kol. Kubie i kol. Wojtkowi. Wszystkim zaangażowanym w organizację składamy serdeczne podziękowanie.
Wszystkim myśliwym, ich rodzinom i sympatykom łowiectwa Szczęśliwego Nowego Roku. DARZ BÓR!

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy członków | Dodaj komentarz