Historia

Historia w oparciu o materiały archiwalne
Opracował: Stanisław Pakla

Rok 1998 jest rokiem jubileuszowym. Jak każdy jubileusz, tak i ten, stwarza okazję do i zastanowienia się nad przebytą drogą.

Dla pełniejszego wizerunku naszego koła przeprowadziliśmy analizę naszej historii w oparciu o archiwa , wspomnienia oraz przekazy ludzi najdłużej związanych z myślistwem na tym terenie.

Jeśli powrócimy myślą do żmudnych początków – trzeba wspomnieć tych, którzy swoją bezinteresowną pracą i zaangażowaniem tworzyli to, z czego obecnie korzystamy.

Pamięć o Nich i ich czynach nie powinna zaginąć. Dane archiwalne wykazują, że z Przeworska w dniu 13 września 1948 r. został oddelegowany Józef Żyła w celu nadzoru
organizowania koła łowieckiego w Kańczudze. Głównymi założycielami tego koła byli:
Stanisław Zając, Jan Chmura, Marian Kądzioła i Stanisław Grzebyk, o czym świadczą legitymacje myśliwskie z lat 1945-1947

W czasie II wojny światowej stan zwierzyny został katastrofalnie przetrze­biony.

Myśliwi podjęli nie­łatwy trud odbudowy pogłowia zwierzyny. Dzięki zaangażowaniu tych ludzi ożyły nasze pola i knieje. Odbudowano pogło wie kuropatw, bażan­tów, samy, dzika i jelenia. Ma w tym wkład nasze koło, a szczególnie jego założyciele.

W dawnych czasach polowanie było przywilejem panujących królów i szlachty. Obecnie polowaniem pasjonuje się naukowiec, artysta, lekarz, literat, chłop i robotnik. Wszyscy wspólnie zajmują się łowiectwem, a także hodowlą i ochroną zwierzyny.
Archiwalne dokumenty 1945 – 1960 świadczą o istnieniu Koła “Jeleń” w Kańczudzeod 13.09.1948r. W 1954r. Koło otrzymuje nazwę Nr24, a następnie Nr2.
W 1957 r. występuje nazwa Koła “Szarak”. Pierwszym prezesem koła był: Stanisław Zając, łowczym – Babij Józef – nauczyciel, zaś sekretarzem -ChmuraJan- rolnik.