Zarząd

Skład Zarządu Koła:
Prezes – Jacek Majewski
Łowczy – Adam Blok
Skarbnik – Łukasz Bawor
Sekretarz – Justyna Majewska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Janusz Mołoń
członek – Artur Dyrda
członek – Andrzej Mroziak