Zarząd

Skład Zarządu Koła:
Prezes – Jacek Majewski
Łowczy – Adam Blok
Skarbnik – Wiesław Żyga
Sekretarz – Józef Błaszczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Janusz Mołoń
członek – Jan Byrwa