O nas

Koło powstało w 1948 roku, jego założycielami byli Stanisław Zając, Jan Chmura, Marcin Kądziołka. Dzięki ich inicjatywie możemy teraz świętować jubileusz 60 lat. Koło w przeszłości nosiło różne nazwy: „Jeleń”, Nr-24, Nr-2, a aktualnie „Szarak”.

W 1998 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia, na spotkaniu tymi otrzymaliśmy wiele gratulacji i upominków, między innymi czek o wartości 5 000 złotych od Kolegi Antoniego Kubickiego, z przeznaczeniem na zakup Sztandaru.

Staraniem Zarządu Koła w składzie Prezes – Stanisław Pakla, Vice Prezes – Zbigniew Jakielaszek, Łowczy – Edward Blok, Vice Łowczy – Paweł Orzechowski, Skarbnik – Zbigniew Zając, Sekretarz – Stanisław Mazurek, w 1999 roku Sztandar został zakupiony. Natomiast we wrześniu 1999 r. odbyło się jego poświęcenie z wbijaniem pamiątkowych gwoździ.

W 2003 roku Sztandar Koła został odznaczony przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie – Złotym Medalem Zasługi dla Łowiectwa. W roku 2004 Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Przemyślu przyznała Medal za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego.

Koło dzierżawi 17 225 ha, w tym 1 279 ha lasów. Od kilku lat corocznie wysadzamy kilka tysięcy sadzonek, we współpracy z Nadleśnictwem Kańczuga. Tereny Koła „Szarak” w latach wcześniejszych były zasobne w zające. Ówczesny Zarząd organizow ał odłowy zajęcy i ich sprzedaż, co zasilało finanse w Kole. W późniejszym czasie populacja zająca gwałtownie zaczęła spadać, w związku z tym Zarząd Koła zrezygnował z odłowów.

Stan sarny na naszym terenie jest dobry. Aby stan finansowy koła nie zmniejszał się postanowiono organizować polowania dewizowe na sarny – rogacze, polowania te utrzymują się do dnia dzisiejszego.

W roku 2003 zmarł długoletni członek naszego Koła – członek zarządu – prezes, skarbnik, sekretarz – Kolega Zbigniew Zając. Był odznaczony medalami za zasługi dla łowiectwa.

W roku 2003 na miejsce skarbnika został powołany Kolega Mazur Stanisław. Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w 2005 r. zrezygnował z pełnienia funkcji vice prezesa Kolega Zbigniew

Jakielaszek. Na własną prośbę ze względu na wiek i stan zdrowia zrezygnował z funkcji łowczego – Kolega Edward Blok. Walne zgromadzenie wybrało nowy Zarząd w składzie: Prezes – Stanisław Pakla, Łowczy – Jan Zygmunt, Skarbnik – Stanisław Mazur, Sekretarz – Stanisław Mazurek.

W dalszym ciągu gospodarka łowiecka i finansowa jest utrzymana w dobrym stanie. Na naszych obwodach są uprawiane poletka pędowo-zgryzowe i osłonowo-żerowre, o powierzchni 7 ha, aby zwierzyna wyrządzała jak najmniejsze szkody rolnikom.

Od wielu lat zostają zasilane corocznie łowiska – zakupem bażantów z hodowli. Przeciętnie 100 bażantów na jeden obwód łowiecki (około 350 sztuk). Na zimowe dokarmianie kupujemy rocznie w granicach 25 ton soczystej karmy (buraki) i 25 ton karmy suchej (kukurydza, pszenica). Wszystkie prace związane z uprawą poletek, jak również z dokarmianiem zwierzyny są pracami społecznymi wykonyw anymi przez Kolegów Myśliwych.

Otrzymujemy również dotacje od Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Pana Jacka Sołka. Finanse te przeznaczane są na zakup karmy na zimowe dokarmianie zwierząt. Wielu Kolegów przeznacza także własna karmę na rzecz Koła. Dzięki temu stan finansowy Koła jest dodatni.

W ciągu 10 lat odeszli z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów Koledzy: Mieczysław Żyga, Mieczysław Cichy , Adam Ruszel, Zbigniew Zając, Mieczysław Pasierb, Józef Golonka, Piotr Gąsior, Jan Gąsior. W tym okresie do naszego grona przybyło 14-tu nowych Kolegów Myśliwych.

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej nadany w 2003 r.

 

Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie przyznała za pracę i zaangażowanie na rzecz łowiectwa Kolegom Myśliwym naszego Koła medale – 1 złoty, 6 srebrnych, 9 brązowych. Natomiast Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Przemyślu przyznała wiele medali za zasługi dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego.

Od wielu lat reprezentacja Koła „Szarak” uczestniczy w zawodach Strzelectwa Myśliwskiego Okręgu Przemyskiego, w7 klasie powszechnej, zajmując czołowe miejsca w okręgu. Kolega Adam Blok został 2-krotnie powołany do drużyny reprezentującej Okręg Przemyski na Mistrzostwach Polski w Klasie Powszechnej, w Rzeszowie i Olsztynie.

Corocznie Zarząd Koła organizuje przed Hubertowskim Polowaniem – Mszę Świętą, a potem tradycyjne spotkanie rodzin myśliwskich.

Stanisław Pakla